Podstawowa opieka zdrowotna

Diagnostyka obrazowa

Badania laboratoryjne

Szpital jednego dnia

Zakład opiekuńczo leczniczy

Edit Content
W okresie od 01.09.2020 do 30.06.2022 Instytut Zdrowia MEDICALL realizuje projekt:

„Odchudzamy Łódzkie! Zintegrowany program utrzymania aktywności zawodowej poprzez dietę i ćwiczenia”

Projekt skierowany jest do mieszkańców miasta Piotrków Trybunalski oraz powiatów piotrkowskiego, tomaszowskiego, radomszczańskiego i bełchatowskiego, w wieku aktywności zawodowej (30-65 lat), borykających się z nadwagą lub otyłością. Działania zaplanowane w ramach Programu adresowane są do osób najbardziej narażonych na opuszczenie rynku pracy z powodu stanu zdrowia oraz osób najbardziej bliskich powrotowi na rynek pracy w wyniku otrzymanych świadczeń, aby mogły podjąć pracę lub wydłużyć aktywność zawodową.

CELE
Celem projektu jest wzrost szans na utrzymanie i przedłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa łódzkiego (30-65 lat), zmagających się z nadwagą lub otyłością poprzez udział w programie zdrowotnym obejmującym konsultacje dietetyczne, wsparcie psychologiczne oraz wsparcie aktywności fizycznej.
Rezultatem działań projektu będzie zmniejszenie masy ciała średnio o 5% wyjściowej masy ciała uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie i uczestniczących w jego działaniach.

 

ZAKRES PROJEKTU
Uczestnik projektu otrzymuje:
12 indywidualnych konsultacji dietetycznych oraz plan dietetyczny,
2 indywidualne konsultacje z psychologiem,
3 grupowe zajęcia z psychologiem,
refundację zajęć aktywności fizycznej,
refundację końcowych badań laboratoryjnych oraz konsultację lekarską.
W uzasadnionych przypadkach Uczestnik może się ubiegać o zwrot kosztów dojazdu na konsultacje dietetyczne.
KRYTERIA KWALIFIKACJI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
Miejsce zamieszkania: miasto Piotrków Trybunalski + powiaty: piotrkowski, tomaszowski, radomszczański, bełchatowski.
Wiek: 30 – 65 lat.
BMI: ≥ 25 kg/m² – ≤ 39,9 kg/m² lub obwód talii: kobiety >80 cm, mężczyźni>94 cm.
Pozytywna opinia lekarza pierwszego kontaktu dotycząca udziału osoby w Projekcie.
Wyniki badań wykonanych przez pacjenta na potrzeby wstępnej kwalifikacji do Projektu (wykonane nie później niż miesiąc przed wizytą).
Badania: morfologia pełna, lipidogram, glukoza i insulina na czczo, glikemia przygodna, aminotransferazy wątrobowe, kwas moczowy, ciśnienie tętnicze.

 

ZGŁOSZENIE DO PROJEKTU
odbierz druk Zaświadczenia umożliwiającego udział w Projekcie „Odchudzamy Łódzkie!” w Instytucie Zdrowia MEDICALL lub pobierz druk ze strony www.medicall.com.pl
poinformuj swojego lekarza o wdrożeniu Projektu, przekaż do wypełnienia Zaświadczenie umożliwiające udział w Projekcie
poproś o skierowanie na badania laboratoryjne
zgłoś się do Instytutu Zdrowia MEDICALL w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 77 z aktualnymi wynikami badań i z wypełnionym zaświadczeniem od Twojego lekarza

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
Biuro projektu: Instytut Zdrowia MEDICALL
Piotrków Trybunalski, ul. Wojska Polskiego 77
tel. 44 649 77 24
czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 8-21
www.medicall.com.pl

Przydatne pliki:

W okresie od 03.01.2022 do 30.06.2023 Instytut Zdrowia MEDICALL realizuje projekt:

„Program rehabilitacji leczniczej w Instytucie Zdrowia Medicall”

Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa łódzkiego z następujących powiatów: Miasto Piotrków Trybunalski, piotrkowski, tomaszowski, radomszczański, bełchatowski, w wieku aktywności zawodowej, ze zdiagnozowaną chorobą układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej, u których stan zdrowia pozwala na podjęcie rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym. Działania zaplanowane w ramach Programu adresowane są do osób najbardziej narażonych na opuszczenie rynku pracy z powodu stanu zdrowia oraz osób najbardziej bliskich powrotowi na rynek pracy w wyniku otrzymanych świadczeń, tak aby mogły podjąć pracę lub wydłużyć aktywność zawodową.

CELE
Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia poprzez rehabilitację regionalnej społeczności, mieszkańców z woj. łódzkiego, co umożliwi im utrzymanie i przedłużenie aktywności zawodowej poprzez udział w programie rehabilitacji leczniczej z elementami edukacji i psychoedukacji.
Rezultatem działań projektu będzie poprawa sprawności psychofizycznej uczestników projektu oraz ich zdolności do pracy i brania czynnego udziału w życiu społecznym, zmniejszenie u nich natężenia dolegliwości bólowych, podniesienie ich wiedzy na tematy związane z dietą, aktywnością fizyczną, występowaniem chorób grzbietu i kręgosłupa.

 

ZAKRES PROJEKTU
Uczestnik projektu otrzymuje:
I poradę rehabilitacyjną (kwalifikację medyczną)
Rehabilitację z elementami edukacji: cykl rehabilitacji z elementami edukacji w zakresie codziennej aktywności fizycznej zgodnie z przyjętymi w programie założeniami dotyczącymi czasu cyklu i liczby zabiegów
Warsztaty psychoedukacyjne: dwa (2) indywidualne warsztaty prowadzone przez dietetyka i psychologa (każde spotkanie trwające min. 60 minut)
II poradę rehabilitacyjną (końcową konsultację)
W uzasadnionych przypadkach Uczestnik może się ubiegać o zwrot kosztów dojazdu na zabiegi rehabilitacyjne.

 

KRYTERIA KWALIFIKACJI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Kryteria formalne:
Miejsce zamieszkania na terenie powiatów woj. łódzkiego: M. Piotrków Trybunalski, piotrkowski, tomaszowski, radomszczański, bełchatowski
Osoby w wieku aktywności zawodowej, bez względu na wykształcenie
Posiadanie dokumentacji medycznej (nie starszej niż 1 rok) potwierdzającej zdiagnozowaną chorobę układu kostno – stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej w kategorii: M47, M48, M49, M50, M51, M53, M54. Osoby, których stan zdrowia pozwala na podjęcie rehabilitacji w systemie ambulatoryjnym
Niekorzystanie z tego typu zabiegów finansowanych przez NFZ lub innych środków publicznych w ciągu 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu oraz nieuczestniczenie w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach „Ogólnopolskiego programu profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa”, realizowanych na terenie makroregionu centralnego w tym okresie
Kryteria merytoryczne:
wiek 50 lat i więcej – 1 pkt
kobiety – 1 pkt
wykonywanie pracy siedzącej – 1 pkt
osoby narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskie powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych – 4 pktZGŁOSZENIE DO PROJEKTU

Odbierz dokumenty rekrutacyjne niezbędne do udziału w Projekcie „Program rehabilitacji leczniczej w Instytucie Zdrowia Medicall” w Biurze projektu lub pobierz ze strony www.medicall.com.pl
Przynieś/wyślij zgłoszenie:
stacjonarnie do Biura projektu
elektronicznie poprzez skrzynkę mailową: projektrehabilitacja@medicall.com.pl
tradycyjnie poprzez operatora pocztowego na adres Biura projektu

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Biuro projektu: Instytut Zdrowia MEDICALL
Piotrków Trybunalski, ul. Wojska Polskiego 77
tel. 662 107 803 wew. 3
czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 8-21
www.medicall.com.pl

Przydatne pliki:

Dostępność
Scroll to Top